DOWNLOAD

Kto ste?

  1. Návštevník zaujímajúci sa o demo verziu
  2. Registrovaný užívateľ (zákazník)
  3. Vývojár vlastných plug-in modulov

1) Návštevník zaujímajúci sa o demo verziu

Hoci demo verzia Ellipse má všetky funkcie plnej verzie, môže byť spustená iba na obmedzenom počte registrovaných obrazov. Vyplnenie nasledovnej tabuľky umožní stiahnutie, pritom nie sú požadované žiadne diskrétne osobné údaje.

Pokiaľ chcete testovať Ellipse na svojich vlastných obrázkoch, pošlite ich e-mailom na adresu users@ellipse.sk.  Dostanete naspäť súbor (kľúč), pomocou ktorého bude demo verzia Ellipse akceptovať obrázky ktoré ste zaslali.

Meno (prezývka):
Pracovisko:
E-mail:

2) Registrovaný užívateľ (zákazník)

Na licenčnej zmluve (resp. na obale pri CD verzii) sú uvedené dva dôležité kódy:

  1. Autorizačný kód umožňujúci sťahovanie cez Internet (kód vyzerá napr. "d207f85"). Tento kód je pre každého užívateľa odlišný a môže byť odlišný aj u jednotlivých verzií ELLIPSE. Registrovaný užívateľ môže v rámci určenej doby požiadať o autorizačný kód pre novú verziu (na adrese users@ellipse.sk).
  2. Sériové číslo ktoré je potrebné zadať v priebehu inštalácie.

Pred inštaláciou novej verzie je doporučované odinštalovať staršiu verziu (včítane demo verzie). Samotná inštalácie je jednoduchá - stačí vyplniť nasledujúcu tabuľku, stiahnuť a rozbaliť inštalačný súbor, potom spustiť "Setup.exe" a na požiadanie zadať sériové číslo.

Autorizačný kód:
Meno užívateľa:
E-mail:

Ellipse 2.08

Registrovaní užívatelia majú možnosť stiahnuť predchádzajúcu verziu Ellipse (verziu 2.07).

3) Vývojár vlastných plug-in modulov

Registrovaní užívatelia si môžu stiahnuť "Software Development Kit" (SDK), zdrojové kódy príkladov a Plugin Wizard, ktorý umožňuje navrhovať vlastné moduly. Záujemca nás môže kontaktovať prostredníctvom e-mailu users@ellipse.sk so žiadosťou aby bol registrovaný ako vývojár. Požaduje sa pritom:

  1. Licencovaná aktuálna verzia Ellipse
  2. Microsoft Visual Studio .NET 2008 a skúsenosti s programovaním v C++.

Vývojár modulov od nás dostane autorizačný kód, ktorý zadá do prvého riadku nasledovnej tabuľky. Potom je možné stiahnuť SDK a Plugin Wizard. Po rozbalení sa doporučuje umiestniť adresár SDK do domáceho adresára Ellipse (t.j. tam, kde sa nachádza súbor Ellipse.exe). Takže napr. ak domáci adresár je "C:/Program Files/Ellipse", potom bude "solution file" projektu "C:/Program Files/Ellipse/SDK/Ellipse/Ellipse.sln". Do domáceho adresára Ellipse je možné umiestniť aj PluginWizzard.exe.

Komunikácia medzi Ellipse a modulom je založená na definovanom rozhraní (tzv. PluginInterface), čo značne uľahčuje návrh modulu. Toto rozhranie je podrobne zdokumentované spolu s názornými príkladmi v programátorskom manuáli (v súčasnosti iba v slovenskom jazyku).

Počnúc verziou 2.08 sú súčasťou ELLIPSE aj knižnice OpenCV, čo umožňuje vývojárom použitie veľkého množstva voľne dostupných funkcií z oblasti spracovania obrazu a počítačového videnia.

Autorizačný kód:
Meno vývojára:
E-mail: