ČRTY
 • ELLIPSE je program na spracovanie obrazu pod MS Windows s uživateľsky orientovaným ovládaním.
 • Načítavanie a ukladanie sekvencií obrazov vo väčšine známych formátov obrazu a videa.
 • Načítanie obrazov zo skenera pomocou TWAIN rozhrania a z web kamery pomocou štandardu DirectShow.
 • Obrazy môžu byť organizované v sérii (stack) - napr. sériové rezy telesom v 3D priestore.
 • Viacdokumentová architektúra, zoomovanie a posun pomocou posuvných líšt.
 • Prostriedky na kreslenie a editovanie objektov (body, úsečky, uhly, lomené úsečky, polygóny atď.).
 • Manuálna a interaktívna segmentácia (metóda prahovania, detekcia hrán, a pod.).
 • Výpočet cca. 20 základných príznakov segmentovaných objektov (plocha, obvod, okrúhlosť, ťažisko atď.)
 • Kalibrácia vzdialeností aj jasu umožní realizovať výpočty priamo v kalibrovaných jednotkách.
 • Výsledky sa zobrazujú v tabuľke type "spreadsheet" možnosť exportovania dát cez "clipboard".
 • Rozšíriteľnosť funkcií Ellipse pomocou množstva "plug-in" modulov.
 • Súčasťou programu je aj knižnica Intel IPP library, ktorá programu pridá stovky nízkoúrovňových funkcií na spracovanie obrazu optimalizovaných pre počítače s procesorom fy. Intel.
 • Kompatibilita s knižnicou OpenCV umožní efektívny vývoj vlastných plug-in modulov z oblasti spracovania obrazu a počítačového videnia.