HARDWARE

Externá jednotka zaostrovania mikroskopu MFU-2

Analýza objemu zvyčajne vyžaduje optické rezy t.j. sériu obrazov snímaných pri rozličnej hĺbke ostrosti. Takéto obrazy poskytuje napr. konfokálny mikroskop, avšak jeho cena je relatívne vysoká. Lacnejšou alternatívou, ktorá pre mnohé aplikácie postačuje, je motorizované zaostrovanie, ktoré je zvyčajne pripevnené na skrutku jemného zaostrovania, čo môže niekedy prekážať. Naša externá jednotka zaostrovania dovoľuje neinvazívne pripojenie/odpojenie ku väčšine štandardných mikroskopov. Regulovateľná pozícia v smeroch X a Z ako aj meniteľný adaptér na pripojenie ku skrutke zaostrovania dodáva jednotke MFU-2 vysokú univerzálnosť.

SOFTWARE na snímanie série obrazov je tak isto univerzálny. Synchronizácia nášho krokového motora s existujúcou kamerou by za normálnych okolností bol ťažko riešiteľným problémom, keďže väčšina kamier má vlastný software na riadenie snímania obrazov. My sme miesto priameho riadenia použili trik - náš software simuluje "kliknutie" myši na tlačítko externého softvéru dodávaného ku kamere (zvyčajne označeného "CAPTURE", "ACQUIRE" "GET PICTURE" a pod.). Jedinou vecou, ktorú musí užívateľ zabezpečiť je umiestnenie malého okna v tvare terčíka nad tlačítko externého programu riadiaceho snímanie kamery. Súčasťou MFU-2 je software v dvoch verziách - ako plug-in modul Ellipse aj ako samostatná aplikácia pod Windows.