NOVINKY
  • Verzia 2.08 je k dispozícii na stiahnutie.
  • Čítanie a zípis série obrazov v tvare súborov AVI video.
  • Nové moduly využívajúce knižnicu "OpenCV".
  • Ellipse3D obsahuje nové moduly na vizualizáciu a rendering.
  • Rozšírená dokumentácia a zjednodušené sťahovanie cez Internet.
  • Tutorial obsahujúci animované príklady z oblasti kvantitatívnej histológie.
  • Hardware na podporu snímania optických rezov bežným mikroskopom.