TUTORIAL

Tutorial pozostáva z užívateľského manuálu (je tiež súčasťou inštalovaného programu), príručky pre programátorov plug-in modulov v slovenskom jazyku a tiež niektoré ďalšie materiály demonštrujúce použitie Ellipse v rôznych aplikáciách.

 1. Užívateľský manual
 2. Príručka programovania plug-in modulov stiahnuť.
 3. Kvantitatívna histológia (atlas a animované príklady).

KVANTITATÍVNA HISTOLÓGIA

Materiály v tejto časti vytvoril a láskavo poskytol MUDr. Mgr. Zbyňek Tonar, Ph.D. a jeho spolupracovníci z Katedry histológie a embryológie, Lekárskej fakulty v Plzni, Karlovej univerzity v Prahe.

Obsahuje "Atlas kvantitatívnej histológie" (v PDF formate) a nasledovnú sadu animácií demonštrujúcich použitie Ellipse pri riešení základných problémov kvantitatívnej histológie. Animácie sú vo formáte *.swf a potrebujú mať inštalovaný vhodný prehrávač (Adobe Flash Player).

 • Kalibrácia obrazov v smere X, Y, Z
 • Odhad plochy a objemu pomocou bodovej testovacej mriežky použitím prehľadného farbenia
 • Odhad plochy a objemu pomocou bodovej testovacej mriežky v imunohistochémii
 • Odhad dĺžky a dĺžkovej hustoty pomocou systému cirkulárnych oblúkov
 • Odhad plochy povrchu a povrchovej hustoty pomocou systému cykloid
 • Odhad numerickej hustoty objektov optickým disektorom v sérii rezov z optického mikroskopu
 • Odhad numerickej hustoty objektov pomocou fyzického disektoru v sérii registrovaných rezov
 • Odhad počtu profilov objektov na jednotku plochy rezu
 • Systematický uniformný náhodný výber obrazových polí na obraze s vysokým rozlíšením
 • Delaunayova triangulácia 2-D bodovej siete
 • Analýza zhlukov v 2-D
 • Orientácia štruktúr v 2-D
 • Odhad dĺžok v 3-D a orientácie štruktur v 3-D
 • Ukážka 3-D rekonštrukcie kontúr objektov
 • Ukážka 3-D rekonštrukcie povrchu objektov